'כבל אקספרס'
רכבלית התחבורה הציבורית הראשון בישראל!

הקרונית הבאה תגיע בעוד 15 שניות
 

תנאי הנסיעה ברכבלית
'כבל אקספרס' - רכבלית התחבורה הציבורית הראשון בישראל! 


 
 
 • קיבולת קרונית: עד 10 נוסעים בקרונית – 8 בישיבה ו-2 בעמידה.
 • הנוסע יציית להוראות נציגי החברה המפעילה שמטרתן לשמור על הסדר והבטיחות בתחנות ובקרוניות.
 • לא ינסה הנוסע לפתוח את דלתות הקרונית - ככלל הדלתות נפתחות אוטומטית.
 • לא יוציא הנוסע כל חלק של גופו מבעד לחלון הקרונית בכל זמן.
 • לא יפעל נוסע בצורה העשויה לגרום נזק או אי-נוחות בלתי-סבירה לכל נוסע אחר.
 • תימנע כניסתו של כל נוסע לקרונית – שלבושו עשוי לזהם או להשחית את בגדי הנוסעים האחרים או את ריפודי הקרונית, ובפרט כשבגדיו מלוכלכים בצבעים, בשמנים או בפיח;
  • שאין לבוש לגופו;
  • שהוא במצב של שכרות;
  • שהוא מעשן או מחזיק אמצעי עישון דולק;
  • שהוא נועל לרגליו מיתקן המשמש להחלקה או לגלישה.
 • הכללים להלן יחולו על התנהגותם של הנוסעים טרם, במהלך או לאחר הנסיעה:
  • על הנוסעים להתנהג באופן אשר לא יסכן את בטיחותם של עובדי החברה המפעילה ושל הנוסעים האחרים ולא ישבש את הסדר והפעילות התקינה של מתקני הרכבל.
  • העלייה לרכבל והירידה ממנו מותרת במקומות המיועדים לכך בלבד ברציפי התחנות.
  • חל איסור על קפיצה, טלטול ועישון במהלך הנסיעה ובעת שהייה ברחבי התחנות.
  • במקרה של עצירת הרכבל במהלך הנסיעה מתבקשים הנוסעים להישאר רגועים ולהמתין להוראותיהם של עובדי החברה המפעילה את הרכבל.
  • חל איסור על הוצאתם של חפצים מחוץ לגוף הקרונית או השלכתם החוצה במהלך הנסיעה.
בעלי חיים:
 • לא ירשו עובדי החברה המפעילה או נאמן הביטחון להכניס לקרונית בעלי-חיים, אלא אם גדלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם בידיו; ובלבד שכלבים המוסעים כאמור ישאו זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה לנוסעים.
 • הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הסעת כלב של עיוור המלווה את העיוור, אם הכלב קשור ברצועה.
הכנסת מטען:
 
 • לא יכניס הנוסע לקרונית דברים או מטען בגודל או בצורה או מסוג שיש בהם כדי לגרום הפרעה או נזק לנוסעים אחרים.