'כבל אקספרס'
רכבלית התחבורה הציבורית הראשון בישראל!

הקרונית הבאה תגיע בעוד 15 שניות
 

 מדיניות פרטיות
חברת כבל אקספרס בע"מ (להלן: "החברה") עושה מאמצים רבים במטרה להגן על המידע שלכם, ופועלת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והתקנות מכוחו.
מטרת מסמך מדיניות הפרטיות הינה להסביר למשתמשים באתר החברה (להלן: "האתר") את התנאים שיחולו על מסירת ושימוש במידע האישי באמצעות האתר, מהו הבסיס לעיבוד כל מידע אישי שנאסף מכם דרך גלישתכם באתר האינטרנט שלנו, לשם מה המידע ישמש, צורת גילוי המידע שנמסר בידיכם לצדדים שלישיים והשימוש ב-"עוגיות" או בקבצים או תגיות באתר האינטרנט, הכל כמפורט בתנאים שלהלן:


 
 
 מדיניות פרטיות
חברת כבל אקספרס בע"מ (להלן: "החברה") עושה מאמצים רבים במטרה להגן על המידע שלכם, ופועלת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והתקנות מכוחו.
מטרת מסמך מדיניות הפרטיות הינה להסביר למשתמשים באתר החברה (להלן: "האתר") את התנאים שיחולו על מסירת ושימוש במידע האישי באמצעות האתר, מהו הבסיס לעיבוד כל מידע אישי שנאסף מכם דרך גלישתכם באתר האינטרנט שלנו, לשם מה המידע ישמש, צורת גילוי המידע שנמסר בידיכם לצדדים שלישיים והשימוש ב-"עוגיות" או בקבצים או תגיות באתר האינטרנט, הכל כמפורט בתנאים שלהלן:
1. שימושכם באתר באמצעות הרשמה, גלישה או כניסה לאתר מהווים אישור מצדכם לפיו קראתם את מדיניות הפרטיות ואת נהלי החברה המפורטים בה, וכי אתם מסכימים לכך שהחברה תשתמש במידע השייך לכם, כולל עיבוד (לרבות איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) של מידע בהתבסס על תנאי מדיניות זו.
2. המידע שהחברה מחזיקה בידיה אודותיך עשוי להיות מוחזק ומעובד ע"י קבצי מחשב ו/או במסמכים בכתב.
3. לידיעתכם, אינכם חייבים לפי חוק לספק מידע אישי, אך חלק מהשירותים המוצעים באתר מחייבים מסירת מידע כאמור.
4. אין במדיניות פרטיות זו כדי לחייב את החברה לאסוף ולשמור מידע, והחברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה למחוק או להימנע מאיסוף ושמירה של כל מידע.
5. בעת שימושכם באתר עשויים להיאסף סוגי המידע הבאים:

1. מידע הנמסר באופן יזום – מידע הנמסר לחברה מיוזמתכם במהלך שימושכם באתר ו/או במסגרת יצירת קשר עם החברה באופן אחר ו/או במסגרת קבלת שירותים מהחברה. בכלל זאת ייתכן שייאספו על ידינו סוגי המידע הבאים:
2. 5.1.1 פרטי התקשרות (שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון, מספר פקס)
5.2.2 תמונות, וידאו שנאספו באמצעות מצלמות אבטחה הממוקמת באוטובוסים.
5.2.3 מידע אודות שירותים שקיבלתם מהחברה או שהתעניינתם בקבלתם מהחברה, לרבות פרטי קווי האוטובוס בהם נוהגים לנסוע.
5.2.4 נתונים דמוגרפיים (גיל, מין, כתובת מגורים וכיו"ב);

6. מידע שנאסף באמצעים טכניים/ממחושבים – לרבות:

6.1. עוגיות (Cookies)- חלקי מידע המאוחסנים במחשב וקשורות למידע עליכם. חלק מהעוגיות יימחקו עם סיום גלישתכם בדפדפן וחלקן נשמרות בכונן הקשיח של מחשבכם או של המכשיר הנייד שלכם, ומאפשרות לאתר לזהות את מכשירכם בביקורים עתידיים. בשל כך, אתר האינטרנט מכיל עוגיות וקבצים מקומיים אחרים. החברה רשאית להשתמש בעוגיות או בקובץ תצורה, המאוחסן בדפדפן או בכונן הקשיח של מחשבכם או של המכשיר הנייד שלכם, כדי להשיג מידע אודות השימוש שלכם באינטרנט באופן כללי. עוגיות וקבצים אחרים מכילים מידע המועבר למחשב שלכם ו/או לכונן הקשיח במכשיר הנייד שלכם. הם מסייעים לחברה לשפר את האתר ולספק שירות משופר ומותאם אישית. כמו כן, הם מאפשרים לחברה למנוע הונאות ו/או שימוש לרעה.
הבסיס החוקי לעיבוד המידע הנמצא בעוגיות ובקבצים אחרים מורכב מהסכמתכם לתנאי השימוש באתר לרבות מדיניות הפרטיות נשוא מסמך זה ו/או מהאינטרסים הלגיטימיים של החברה לאפשר שימוש יעיל, נוח ובטוח באתר האינטרנט שלה.
באפשרותכם לחסום יצירה אוטומטית של עוגיות באופן מלא או באופן חלקי באמצעות הפעלת הגדרות מסוימות בדפדפן, אולם אם תבחרו בהגדרות מחמירות מדי, יתכן שלא תהא לכם גישה לחלקים מסוימים באתר.
6.2. קבצי יומן רישום הכוללים: דפים מפנים/דפי יציאה, כתובות,IP מידע על דפדפנים, עוגיות, ספקי שירות אינטרנט (ISP), סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה. מידע זה לא מקושר למידע נוסף המאפשר זיהוי אישי באופן סביר. החברה משתמשת במידע זה במטרה לנהל את האתר ולאבחן בעיות בשרתים, לנתח מגמות ולעקוב אחר תנועת משתמשים באופן מצטבר לרבות לצרכים סטטיסטיים.
7. החברה תשתמש במידע האישי שלכם אך ורק לצורך שבגינו מסרתם את המידע מיוזמתכם (למשל פנייה לחברה). בנוסף, החברה עשויה גם להשתמש במידע לצורך ניתוח נתונים וסטטיסטיקות ולצורך ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.
8. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי בהתאם להסכמים שנחתמו בין החברה לבין משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, חלות על החברה חובות שונות הקשורות במידע שיימסר על-ידיכם, לרבות שמירתו, השימוש שייעשה בו, וזכותו של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לקבל גישה ו/או לעיין במידע כאמור.
9. ידוע לכם כי יתכן והחברה תידרש לפי חוק לחשוף מידע שסיפקתם בעת שימושכם באתר.
10. בנוסף לכך וכחלק מהשירותים המוצעים במסגרת האתר, תוכל להירשם לקבלת עדכונים על שירותי ומוצרי החברה, לרבות מידע פרסומי ותוכן שיווקי, במתכונת שתאושר על-ידיך. בעת רישום לקבלת עדכונים כאמור, תתבקש הסכמתך לשמירת המידע אודות פרטי הקשר שמסרת והעדפותיך ביחס לעדכונים, וכן למשלוח העדכונים כאמור על-ידי החברה במישרין ו/או על-ידי ספקי שירותי דיוור ישיר (לרבות Activetrail). על שליחתם של עדכונים אלו, יחולו הוראות סימן ב' של פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובכלל זאת, תוכל לבקש בכל עת כי נפסיק לשלוח אליך את העדכונים כאמור ונסיר אותך מרשימת הדיוור הישיר.
11. כמו כן, יתכן והחברה תשתף את המידע האישי שלכם במקרה והחברה תאמין בתום לב כי יש בכך צורך לשם שמירה על עניין של החברה או של צד שלישי, הנוגע לביטחון לאומי, לאכיפת החוק, ליטיגציה, חקירה פלילית, הגנה על בטיחותו של כל אדם או כדי למנוע מוות או נזק גופני קרוב, בתנאי שהחברה סבורה כי אינטרס זה אינו בטל ביחס לאינטרסים או זכויות היסוד והחירויות שלכם.
12. בנוסף, יתכן שהחברה תחשוף מידע על אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בחברה ובשירותיה (כגון: הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת דואר זבל וכו').
13. יתכן שהחברה תשתף את המידע שלכם עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בישראל ובחו"ל, כנדרש להפעלה, תחזוקה ושיפור האתר. כמו כן, החברה עשויה לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל, במדינות בהן עשויה להיות רמות שונות של הגנה על פרטיות, הכל בכפוף לדין. כל הגורמים אליהם יועבר המידע כאמור לא יהיו רשאים לשתף או להשתמש במידע המאפשר זיהוי אישי שלא עבור החברה או לצורך תפעול האתר.
14. בנוסף, החברה עשויה להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים, פרסום ו/או תכנים . לאחר השלמת הפרויקטים הללו, החברה תדרוש ותוודא שכלל המידע יושב אליה.
15. לעיתים החברה משתפת מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלה. מידע זה לא מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תכניות ותוכן שעשויים לעניין את המבקרים באתר.
16. החברה נוקטת צעדים סבירים, כפי המקובל וכמתחייב מהוראות הדין, על מנת לסייע בהגנה על המידע שלכם. החברה תפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלכם, ובמידה שתראה לנכון או אם תידרש על פי הדין החל, תימסר לכם הודעה או תפורסם הודעה באתר, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק או (2) הצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.
17. החברה מגבילה את הגישה למידע האישי שלכם לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה או לשם ביצוע עבודה ספציפית (כמו נציג שירות לקוחות), אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת.
18. החברה בודקת את נהליה לאיסוף, שמירה ועיבוד מידע בכדי לוודא שאוספים, שומרים ומעבדים רק את המידע האישי הדרוש כדי להפעיל או לשפר את האתר. ננקטים צעדים סבירים במטרה להבטיח שהמידע האישי שמעבדים הוא מדויק, שלם ועדכני, אך החברה תלויה במשתמשי האתר לעדכון או לתיקון המידע האישי שלהם בכל עת.
19. האתר כולל קישורים שמובילים לאתרים אחרים. אתרים אלה עשויים לאסוף מכם מידע המאפשר זיהוי אישי. מדיניות פרטיות זו אינה מתייחסת לנוהלי איסוף המידע או הפרטיות של צדדי ג', וכל שימוש שתעשו בקישורים ו/או שירותים אלה הינם באחריותכם בלבד ו/או באחריות צדדי ג' אלו.
20. בכפוף לדין החל, עשויות לעמוד לכם הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי, כולן או חלקן:
20.1. הזכות לקבל מידע ולבקש גישה למידע האישי שהחברה מעבדת אודותיכם;
20.2. הזכות לבקש מהחברה להפסיק באופן זמני או לצמיתות לעבד את כל המידע האישי שלכם או חלקו;
20.3. הזכות להתנגד לעיבוד המידע האישי שלכם מטעמים אשר קשורים למצבכם או להתנגד לעיבוד המידע האישי למטרות שיווקיות;
20.4. הזכות לבקש שהחברה תמחק את המידע האישי שלכם;
20.5. הזכות לבקש מהחברה לתקן או לעדכן את המידע האישי שלכם כאשר אינו מדויקאו לא שלם;
20.6. כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.
21. החברה מבקרת את עמידתה בהוראות מדיניות זו באופן שוטף. כמו כן, ניתן להפנות לחברה שאלות, פניות או תלונות, ביחס לנושאים הכלולים במסמך זה בדרכים המפורטות להלן.
22. שירותי החברה אינם מופנים לקטינים והחברה אינה אוספת ביודעין מידע אישי אודותיהם. משתמשים מתחת לגיל 18 נדרשים לקבל הסכמת הורה או אפוטרופוס למסירת המידע. אם ייוודע לחברה, באמצעות פניה לחברה או בדרך אחרת, כי קטין מסר מידע אישי מזהה באתר, החברה תעשה מאמץ סביר למחוק מידע זה.
23. השימוש באתר עשוי להיות כרוך ברישום ו/או במסירת נתונים. החברה מתחייבת לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות שמירה על פרטיות המשתמש, ואי העברת המידע האישי של המשתמש לצדדים שלישיים ללא קבלת הסכמה.
24. על ידי מסירת מידע האישי לחברה בהתאם למדיניות פרטיות זו, משתמשי האתר, לרבות, אך לא רק, משתמשים מישראל ומחוצה לה מבינים ומביעים את הסכמתם המפורשת למדיניות פרטיות זו ולאיסוף ועיבוד מידע אישי כאמור בחו"ל. השרת שעליו נמצא המידע עשוי להיות מחוץ למדינה שממנה ניגשת לאתר, ארץ המגורים או ישראל בה מאוגדת החברה.
25. על ידי מסירת מידע אישי שלכם דרך האתר, הנכם מסכימים ומאשרים כי החברה רשאית לאסוף, להשתמש, לעבד, להעביר ולחשוף את המידע האישי שלכם, כפי שמתואר במדיניות הפרטיות. הנכם מאשרים כי הסכמתכם ניתנת באופן חופשי ולא בשל חובה חוקית.
26. החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות, החברה תשנה מסמך זה כך שישקף את מהות השינוי. החברה תודיע על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו דרך פרסום הודעה בולטת באתר האינטרנט של החברה. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי כמה זמן בכדי לקבל מידע על האופן שבו החברה מגנה על המידע שלכם.
27. ליצירת קשר בכל הנוגע לנושאים הכלולים במסמך מדיניות זה ניתן לפנות לחברה , בטופס יצירת קשר באתר החברה.
28. מדיניות הפרטיות המפורטת לעיל מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.