'כבל אקספרס'
רכבלית התחבורה הציבורית הראשון בישראל!

הקרונית הבאה תגיע בעוד 15 שניות
 

 


 
 
פיקוד העורף
מחלקת האוכלוסייה
ענף משרדי ממשלה

י"ז באדר ב' ה'תשפ"ד
27 במרץ 2024


לכבוד
אגף הביטחון והחירום משרד התחבורה
הנדון: הנחיות חירום לנוסעי הרכבלית - מלחמת 'חרבות הברזל'

1. במלחמת 'חרבות הברזל' הוגדר על ידי משרד התחבורה צורך במתן הנחיות לחירום לנוסעי הרכבלית המשמשת ככלי תחבורה ציבורי בחלק מהרשויות המקומיות.

2. לאור העובדה שהרכבלית מהווה כלי נסיעה ייחודי הפועל רק ברשויות מקומיות ספציפיות (כדוגמה: חיפה), ההנחיות עבורה אינן נדרשות להיות מוטמעות במדיניות ההתגוננות ברמה הלאומית. הנחיות למשק החיוני המופיעות במסמך מדיניות ההתגוננות מתייחסות רק לנושאים המשפיעים בצורה רחבה על המשק בישראל הן בהיבט הגיאוגרפי והן בהיבט הסקטוריאלי.

3. בהתאמה, הוגדרו הנחיות ייעודיות לחירום עבור נוסעי הרכבלית, אך אינן מופיעות במסמך מדיניות ההתגוננות.

4. הנחיות אלו יוצגו לציבור בפורטל הלאומי של פיקוד העורף המונגש לאזרחים וכן ייכנס תחת סל התשובות לאזרח במוקד פיקוד העורף (104 .)

5. אחריות משרד התחבורה להפיץ את ההנחיות הרלוונטיות גם לעובדים ולקהל באתר המשרד, במוקד המידע המשרדי )במידה וקיים (וכן בתחנות הרכבלית בהתאמה על ידי צוות ההפעלה.

6. להלן ההנחיות:
א. הרכבלית תפעל רק במדרג 1 (ירוק) - פעילות מלאה.
ב. הרכבלית לא תפעל במדרגים הבאים: פעילות חלקית (מדרג 2 – צהוב), פעילות מצומצמת (מדרג 3 – כתום) ופעילות מחמירה (מדרג 4 – אדום).

7. להלן נוסח ההנחיות המתואם מול פקע"ר לפעילות במדרג 1 - פעילות מלאה בלבד: בקבלת התרעה – על המפעילים להמשיך את תנועת קרונות הרכבל, תוך שימוש בפתיחה אוטומטית של הדלתות בתחנות הייעודיות ולכרוז לנוסעי הרכבל:
" אזעקה – בעת הגעת הרכבל לתחנה יש לצאת מן הרכבל ולהיכנס למרחב הכי מוגן שיש בזמן ההתגוננות העומד לרשותכם. עד להגעת הרכבל לתחנה - על הנוסעים להמתין במקומם".
בתום הכריזה הפנימית לקהל הנמצא ברכבל, על המפעילים והקהל בתחנות להיכנס למרחב הכי מוגן שיש בזמן ההתגוננות העומד לרשותם ולשהות בו כ- 10 דקות.

8. הנושא סוכם במסגרת שיח משותף עם משרד התחבורה במהלך חודש פברואר 2024 .

9. ידיעתכם.

בברכה,

רס"ן ליאור חיימוף
רמ"ד משרדי ממשלה
פיקוד העורף


PDF
הורדת קובץ מקור פורמט PDF